Үзэсгэлэн

Үзэсгэлэн

14

2016 оны тавдугаар сарын Шанхайн Everbright үзэсгэлэнгийн XRL холхивч

16

2016 оны тавдугаар сарын Шанхайн Everbright үзэсгэлэнгийн XRL холхивч

13

2016 оны есдүгээр сард Шанхайн дэлхийн яармагийн XRL холхивч

10

2016 оны есдүгээр сард Шанхайн дэлхийн яармагийн XRL холхивч

11

2016 оны намрын Кантоны үзэсгэлэн XRL холхивч

15

2017 оны есдүгээр сард Шанхайн дэлхийн яармагийн XRL холхивч

17

2018 Шанхайн дэлхийн яармагийн XRL холхивч

12

2018 Шанхайн дэлхийн яармагийн XRL холхивч