Татаж авах ханцуй

  • Татаж авах ханцуй

    Татаж авах ханцуй

    ●Татаж авах ханцуй нь цилиндр хэлбэртэй журнал юм
    ●Оптик болон шаталсан босоо амны аль алинд нь ашигладаг.
    ● Салдаг ханцуйг зөвхөн гишгүүрт ашиглах боломжтой.