Дугуйн холхивч

  • Дугуйн холхивч

    Дугуйн холхивч

    ●Хаб холхивчийн гол үүрэг нь жинг даах бөгөөд зангилааны эргэлтийг зөв удирдан чиглүүлэх явдал юм.
    ●Тэнхлэг болон радиаль ачааллыг даах, маш чухал хэсэг юм
    ●Автомашинд өргөн хэрэглэгддэг, ачааны машинд мөн хэрэглээгээ аажмаар өргөжүүлэх хандлагатай байдаг.