Хамтарсан холхивч

  • Хамтарсан холхивч

    Хамтарсан холхивч

    ●Энэ нь нэг төрлийн бөмбөрцөг гулсах холхивч юм.

    ●Холхивч нь их хэмжээний ачааг даах чадвартай.

    ●Холхивчийг SB төрөл, CF төрөл, GE төрөл гэх мэтээр хуваана.